Potřebujete zajistit kvalitní čištění a mytí prosklených ploch, výloh, oken, prosklení atrií?

Provádíme pravidelné i jednorázové mytí malých i velkých výloh v domácnostech, firemních prostorách, v restauracích, kavárnách a ve velké části obchodů. V případě atypičnosti objektu zajišťujeme i výškové provedení prací pomocí vysokozdvižné plošiny. Dobu realizace necháme plně na Vás. Mytí oken a výloh zajišťujeme i o víkendu a svátcích.

Mytí skleněných ploch je pro naši firmu dlouholetou praxí. Objednávka mytí prosklených ploch předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Obecně mytí prosklených ploch objednávejte v dostatečném předstihu, alespoň týden předem.  Nejvhodnější forma objednávky mytí oken a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky či telefonické specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet.  V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací: 

 1. Adresa a lokalita místa prací
 2. Plocha skla a rozsah znečištění 
 3. Specifikace skleněné plochy
 4. Mytí rámů
 5. Výška skleněné plochy
 6. Čas a preferovaný termín realizace

Osobní prohlídka prostor někdy má své opodstatnění a to především v případech větších prostor či specifičtější objednávky naše firma preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve které se prostor nachází a domluvit se na odhadu počtu hodin a případných doplňkových služeb. Následně je naše firma připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.

Mytí prosklených ploch je ve veštšině případů akce na jeden den a lze někdy očekávat i na více dnů. Je velice důležité říci, že námi zaslaný a kalkulovaný předběžný počet hodin vychází z našich dlouholetých zkušeností a ve většině případech se nám daří avizované časové rozmezí dodržet. Jsou však vyjímky, které je potřeba vzít v potaz a stává se, že naši pracovníci Vás během průběhu úklidu mají povinnosti upozornit na případný nárůst počtu hodin. Toto může způsobit hned několik faktorů např. vysoce odolná nečistota, značné množství prachu, opakované vysávání, vysoká mastnota aj.

Cenová nabídka vždy zahrnuje základní čistící a úklidové přípravky pro běžný úklid a mytí oken, použití vlastní úklidové techniky. Speciální čističe, impregnační přípravky jsou účtovány separátně za příplatek.  Jejich použití je vždy ze strany našich pracovníků konzultováno s klientem před tím, než-li je budou případně použity. 

Proč uvažovat o nano impregnaci a ochraně oken, střešních oken a rámů?

 • průhlednější a čistější okno
 • udržení čistého okna či skla
 • ochrana proti ulpívání steklin
 • ochrana proti ulpívání kapek
 • ochrana proti ulpívání nečistot
 • ochrana proti ptačímu trusu
 • ochrana proti prachu
 • ochrana střešních oken
 • ochrana dřevěných rámů
 • ochrana hliníkových rámů
 • ochrana plastových rámů
 • ochrana proti zeleni a plísním

Mytí oken / Cena dle rozsahu, míry znečištění a přístupnosti od 29 Kč/m2 okenní strany

Mytí výloh / Cena dle rozsahu, míry znečištění a přístupnosti od 32 Kč/m2 strana výlohy

Mytí oken s parapety - využití parního čištění / Cena dle rozsahu, míry znečištění a přístupnosti od 49 Kč/m2